Р

.

 

150 + 19% MwSt.

.

1 .

.

( . )

 

 

񠠠

.

( 20 ). 4 .

 

300 + 19% MwSt.

.

1 .

. ( )

.

: .

: ,

.

.

.

, , .

2 .

.

.

.

(French) - .

 

3 .

: .

4 .

.(French)

 

5 .

. . .

: ( , , , , )

. .

.

( 40 ). 4 .

 

500 + 19% MwSt.

.

.

20

1 .

.

- .

.+ ()

2 .

: .

.

.

.

.

, , .

3 .

.

.

.

. .

 

4 .

.

.

(French) - .

 

 

5 .

: .

6 .

(French) .

 

7 .

. . .

: ( , , , , )

 

8 .

. . .

: ( , , , , , )

.

 

9 .

.

. .

. .

10 .

.

.

.

 

.

.

( 80 ). 4 .

 

1000 + 19% MwSt.

.

.

20

1 .

.

- .

+ ()

2 .

.

.

+ ( SPA)

 

3 .

.

+ ( SPA)

4 .

.

+ ( SPA)

5 .

+ Nail-Art.

6 .

.

- .

.

7 .

.

.

 

8 .

.

9 .

.

( SPA)

10 .

+ Nail-Art.

 

11 .

: .

.

.

.

.

, , .

12 .

.

.

.

. .

 

13 .

.

.

(French) - .

 

 

14 .

: + .()

 

15 .

.

.

.

 

 

16 .

: + .()

17 .

(French) . ( )

 

18 .

. . .

: ( , , , , )

 

19 .

.

. . .

: ( , , , , , )

 

 

20 .

.

. .

. .

 

 

.

 

 

 

 

.

. ..

.

8 . .

 

 

E-Mail: nailgermany@mail.ru

 

 

 

Nail-Germany

Goetheplatz 15

15517 Fürstenwalde

015 77 250 42 42

03361 36 54 17